VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Kính xây dựng

Tổng công suất trên 64 triệu m2 kính quy tiêu chuẩn/năm, chiếm tới 40% tổng công suất thiết kế toàn ngành.
Kính xây dựng

Tổng công suất trên 64 triệu m2 kính quy tiêu chuẩn/năm, chiếm tới 40% tổng công suất thiết kế toàn ngành.

Gạch ốp lát

Tổng công suất gạch Ceramic và Granite là 22 triệu m2/năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu trong Đông Nam Á và Top 10 thế giới về sản lượng gạch ốp lát.
Kính xây dựng

Tổng công suất gạch Ceramic và Granite là 22 triệu m2/năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu trong Đông Nam Á và Top 10 thế giới về sản lượng gạch ốp lát.

Sứ vệ sinh và sen vòi

Tổng công suất sản phẩm lên tới 1,3 triệu bộ sản phẩm/năm. Các sản phẩm Sứ vệ sinh & Sen vòi Viglacera được ứng dụng công nghệ sản xuất xanh tiên tiến.
Sứ vệ sinh và sen vòi

Tổng công suất sản phẩm lên tới 1,3 triệu bộ sản phẩm/năm. Các sản phẩm Sứ vệ sinh & Sen vòi Viglacera được ứng dụng công nghệ sản xuất xanh tiên tiến.

Gạch ngói, đất sét nung

Tổng công suất đạt hơn 1,4 tỷ miếng QTC/năm
Gạch ngói, đất sét nung

Tổng công suất đạt hơn 1,4 tỷ miếng QTC/năm.

ĐẦU