KHU CÔNG NGHIỆP YÊN MỸ - TỈNH HƯNG YÊN

Khu công nghiệp dự kiến khởi công năm 2019

Quy mô: 300 ha

Lợi thế KCN:

  1. Vị trí gần Hà Nội, giao thông thuận lợi, KCN nằm giữa Quốc lộ 5A và Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, dễ dàng kết nối ra cảng
  2. Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao
  3. Ưu đãi dành cho những nhà đầu tư đầu tiên

Khu công nghiệp nằm giữa quốc lộ 5A và Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dễ kết nối đến cảng biển

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp  20%.
  • Miễn thuế  2  năm đầu
  • Giảm  50%  cho  4  năm tiếp theo
ĐẦU