KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH

Khu công nghiệp được dự kiến khởi công năm 2019

Quy mô: 250 ha

Lợi thế KCN:

  1. Vị trí địa lý, giao thông thuận lợi
  2. Dễ dàng lựa chọn vị trí và kích thước các lô đất

Khu công nghiệp nằm gần Thủ đô Hà Nội, liền kề với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dễ dàng đi đến cảng biển.

GIAO THÔNG

Khu công nghiệp nằm gần Thủ đô Hà Nội, liền kề với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dễ dàng đi đến cảng biển.

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp  20%.
  • Miễn thuế  2  năm đầu
  • Giảm  50%  cho  4  năm tiếp theo
ĐẦU